Academy - Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Affecto Finland Oy / Academy

Atomitie 2

00370 Helsinki

p. 0205 777 11

Y-tunnus: 1069622-4

2. Rekisteriasiat

Affecto Academyn vastuuhenkilö vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Affecto Academyn koulutus- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Affecto Academyn asiakasrekisterin tarkoitus on koulutuksiin osallistuvien henkilöiden tietojen sekä asiakassuhteiden ylläpito ja hoito, tilausten toimittaminen ja laskutus sekä koulutuspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen sekä suoramarkkinoinnin tekeminen postitse, sähköpostilla, puhelimella ja tekstiviestein.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Yritys / organisaatio
 • Osasto
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Maa
 • Puhelin
 • Matkapuhelin
 • Fax
 • Sähköpostiosoite
 • Ammatti / Tehtävänimike
 • Luokitus ammatin ja tehtävänimikkeen pohjalta
 • Laskutustiedot
 • Muut koulutuksen järjestämiseen tarvittavat tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja rekisteriin saadaan käyttäjältä itseltään kurssi-ilmoittautumisen tai Academyn käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee salasanoilla suojatussa tietokannassa, jota pääsee katsomaan ja käyttämään ainoastaan nimetyt henkilöt.

10. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa Affecto Academylle osoitteessa academy.finland(at)affecto.com.

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.