SAP BO Luokkakoulutukset

Affecto Academy on kouluttanut SAP BusinessObjects -raportointisovellusten käyttäjiä vuodesta 1993 ja on alan uranuurtaja Suomessa.

Tarjoamme SAP BO -koulutuksia myös e-Learning -kursseina. Tutustu tarjontaan:  SAP BO e-Learning -kurssit .

  

Affecto SAP BO -koulutuskortti, 1 pv

SAP BusinessObjects -koulutuskortti on yritykselle edullinen tapa hankkia SAP BusinessObjects -tuotteiden koulutusta Affecto Academyn avoimesta koulutustarjonnasta. Koulutuskortin hankkimalla yritys pystyy ennakoimaan koulutuksen kustannuksia sekä saa etuja koulutushankintojen keskittämisestä. Koulutuskortin hankkineella yrityksella on oikeus lähettää oman organisaationsa työntekijöitä Academyn järjestämään SAP BusinessObjects -koulutukseen yhteensä 10 tai 20 oppilaspäiväksi. 10 päivän koulutuskortilla alennus SAP BusinessObjects -koulutuksista on n. 10% avoimen koulutuksen hinnasta ja 20 päivän koulutuskortilla n. 15% avoimen koulutuksen hinnasta.

Koulutuskortista tehdään yritykselle aina kirjallinen tarjous. Tarjouksen hyväksyttyään asiakas saa kortti-kohtaisen koodin, joka tulee mainita kurssi-ilmoittautumisten yhteydessä laskutustiedoissa. Lisätietoja:  Academy Finland

  

Crystal Reports -raportoinnin perusteet (BOC310), 2 pv

Tällä kaksipäiväisellä kurssilla tutustutaan ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin. Kurssilaiset oppivat suunnittelemaan ja tekemään raportteja, analysoimaan ja havainnollistamaan tietoja monipuolisesti sekä jakamaan raportteja muiden käyttäjien kanssa. Kurssi soveltuu sekä Crystal Reports 2008 että Crystal Reports 2011 -käyttäjille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

  

Crystal Reports -raportoinnin jatkokurssi (BOC320), 2 pv

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan osallistujien raportointi-osaamista. Kurssilaiset oppivat mm. tekemään parametrisoituja raportteja, ristiintaulukoita, ehdollisia kaavoja ja hälyttimiä sekä hyödyntämään merkkijono-, pyöristys- ja päivämäärä-funktioita.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

  

SAP BO 4.1 Web Intelligence: Report Design I (BOW310), 2 pv

Kurssilla tutustutaan SAP BO 4.1 Web Intelligence -ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin. Kurssilaiset oppivat hakemaan tietokannasta tietoa kyselyjen avulla, tekemään havainnollisia raportteja, muokkaamaan niitä monipuolisesti ja jakamaan niitä muiden käyttäjien kanssa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

  

SAP BO 4.1 Web Intelligence: Report Design II (BOW320), 2 pv

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan osallistujien raportointi-osaamista. Kurssilaiset oppivat mm. Käyttämään erilaisia kyselytekniikoita, määrittelemään laskentatasoja, hyödyntämään funktioita monipuolisesti ja tekemään ehdollisia muuttujia.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

  

SAP BO 4.1 Information Design Tool (BOID10), 5 pv

Information Design Tool:in avulla suunnittelijat voivat hakea, määritellä ja manipuloida relaatiotietokannasta tai OLAP-lähteestä haettuja metadata-tietoja SAP BO -universen luomiseksi. Kurssilla käsitellään universen suunnittelua, luontia ja ylläpitoa. Kurssilaiset oppivat mm. luomaan erilaisia objekteja, liittämään niihin rajoituksia, hyödyntämään objekteissa erilaisia funktioita, rakentamaan objekteista hierarkioita, määrittelemään tietokannan taulujen välisiä liitoksia sekä välttämään ja ratkaisemaan tietokannan rakenteesta aiheutuvia ongelmia.  Kurssilla opit myös, kuinka eri tietolähteistä (SAP ja ei-SAP) haettua dataa käsitellään Information Design Tool:illa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

  

SAP BO 4.1 Design Studio 1.3 (BOD310), 3 pv

Kurssilla tutustutaan SAP Design Studio -ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin. Kurssilaiset oppivat mm. havainnollistamaan tietoja monipuolisesti, tekemään vuorovaikutteisia ja dynaamisia esityksiä erilaisiin tietolähteisiin tallennetuista tiedoista, muotoilemaan esityksiä ja julkaisemaan niitä eri tavoin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

  

SAP BO 4.1 BI Platform: Administration and Security (BOE310) , 2 pv

Kurssilla tutustutaan BusinessObjects 4.x:n arkkitehtuuriin ja tietoturvaan. Kurssilaiset saavat yleiskuvan eri moduulien käyttötarkoituksesta ja toiminnasta sekä oppivat mm. hallinnoimaan käyttäjiä, käyttäjäryhmiä ja käyttöoikeuksia.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

  

SAP BO 4.0 BI Administering Servers (BOE320), 3 pv

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään SAP BO BI -arkkitehtuuria, konfiguroimaan järjestelmää sekä suorittamaan keskeisiä SAP BO -palvelimen hallintaan ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Koulutusta järjestetään vain asiakaskohtaisesti.

Lisätietoja

  

SAP BO 4.0 Information Design Tool -perusteet (BOID10), 3 pv

Kurssilla käsitellään universen suunnittelua, luontia ja ylläpitoa. Kurssilaiset oppivat mm. luomaan erilaisia objekteja, liittämään niihin rajoituksia, hyödyntämään objekteissa erilaisia funktioita, rakentamaan objekteista hierarkioita, määrittelemään tietokannan taulujen välisiä liitoksia sekä välttämään ja ratkaisemaan tietokannan rakenteesta aiheutuvia ongelmia. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

  

SAP BO 4.0 Information Design Tool -jatkokurssi (BOID20), 2 pv

Tämä kaksipäiväinen SAP BO 4.0 Information Design Tool -jatkokurssi on suunniteltu syventämään peruskurssilla opittuja taitoja. Information Design Tool:in avulla suunnittelijat voivat hakea, määritellä ja manipuloida relaatiotietokannasta tai OLAP-lähteestä haettuja metadata-tietoja SAP BO -universen luomiseksi. Kurssilla opit kuinka eri tietolähteistä (SAP ja ei-SAP) haettua dataa käsitellään Information Design Tool:illa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

SAP BO 4.0 Dashboards: Core (BOX310), 2 pv

Kurssilla tutustutaan Dashboards-ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin. Kurssilaiset oppivat mm. ha­vainnollistamaan tietoja monipuolisesti, tekemään vuorovaikutteisia ja dynaamisia esityksiä erilaisiin tietolähteisiin tallennetuista tiedoista, muotoilemaan esityksiä ja julkaisemaan niitä eri tavoin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

  

SAP 4.0 Data Services (BODS10), 3 pv

Kurssilla tutustutaan ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin. Kurssilaiset oppivat mm. suorittamaan tietojen latausajoja ja ratkaisemaan niihin liittyviä ongelmatilanteita, muuttamaan tietojen rakennetta ja esitystapaa käyttämällä funktioita, skriptejä ja muunnoksia sekä käsittelemään erilaisia virhetilanteita.

Koulutusta järjestetään vain asiakaskohtaisesti.

Lisätietoja

  

SAP 4.0 Data Services: Data Quality Management (BODS30), 2 pv

Kurssin tavoitteena on opettaa osallistujille tehokkaiden data quality -projektien luontia osana datan integrointi-prosessia. Opit mm. puhdistamaan osoite- ja yritysdataa sekä yhdistämään ja puhdistamaan datatietueita.

Koulutusta järjestetään vain asiakaskohtaisesti.

Lisätietoja