SAP BO e-Kurssit

Tammikuusta 2013 alkaen Affecto Academy tarjoaa asiakkailleen SAP BO -koulutuksia e-Learning -kursseina. Luokkakursseistamme seuraavat ovat tarjolla myös e-Learning -kursseina:

Muu SAP BO e-Learning -tarjontamme on listattu sivun alaosaan.

e-Learning -kurssille ilmoittautuminen ja tiedustelut:  Affecto Finland

BOC315: Crystal Reports -raportoinnin perusteet, 10 h

Tällä verkkokurssilla tutustutaan ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin. Kurssilaiset oppivat suunnittelemaan ja tekemään raportteja, analysoimaan ja havainnollistamaan tietoja monipuolisesti sekä jakamaan raportteja muiden käyttäjien kanssa. Kurssi soveltuu Crystal Reports 2011 -käyttäjille.
-> Lisätiedot

BOC325: Crystal Reports -raportoinnin jatkokurssi, 18 h

Tällä verkkokurssilla syvennetään ja laajennetaan osallistujien raportointi-osaamista. Kurssilaiset oppivat mm. tekemään parametrisoituja raportteja, ristiintaulukoita, ehdollisia kaavoja ja hälyttimiä sekä hyödyntämään merkkijono-, pyöristys- ja päivämäärä-funktioita.
-> Lisätiedot

BOC345: SAP Crystal Reports 2011: Optimizing Report Data Processing, 8 hour

In this eLearning course you will learn how to set up, configure, and maintain data connections for reports. You will learn how to link data, optimize reports, and push processing to the database server. As an established report designer within your company, you will gain a more advanced understanding of data connectivity within the Crystal Reports 2011® environment.
-> Additional information

BODS15: SAP BusinessObjects Data Integration 4.0, 12 h

-> Lisätiedot

BOE315: BO 4.0 Käyttäjien ja sisällön hallinnointi, 12 h

Tällä verkkokurssilla tutustutaan BusinessObjects 4.0:n arkkitehtuuriin ja tietoturvaan. Kurssilaiset saavat yleiskuvan eri moduulien käyttötarkoituksesta ja toiminnasta sekä oppivat mm. hallinnoimaan käyttäjiä, käyttäjäryhmiä ja käyttöoikeuksia.
-> Lisätiedot

BOE325: SAP BO BI Platform Administering Servers (Windows), 12 hour

  • Explain the architecture in SAP BusinessObjects Business Intelligence platform
  • Configure SAP BusinessObjects Business Intelligence platform
  • Perform common server management and administrative tasks in SAP BusinessObjects Business Intelligence platform
  • Manage and configure servers
  • Troubleshoot SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform

-> Additional information

BOW315: BO Web Intelligence -raportoinnin perusteet, 20 h

Tällä verkkokurssilla tutustutaan ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin. Kurssilaiset oppivat hakemaan tietokannasta tietoa kyselyjen avulla, tekemään havainnollisia raportteja, muokkaamaan niitä monipuolisesti ja jakamaan niitä muiden käyttäjien kanssa.
-> Lisätiedot

BOW325: BO 4.0 Web Intelligence -raportoinnin jatkokurssi, 11 h

Tällä verkkokurssilla syvennetään ja laajennetaan osallistujien raportointi-osaamista. Kurssilaiset oppivat mm. käyttämään erilaisia kyselytekniikoita, määrittelemään laskentatasoja, hyödyntämään funktioita monipuolisesti ja tekemään ehdollisia muuttujia.
-> Lisätiedot

BOW325: BO XI 3.x Web Intelligence -raportoinnin jatkokurssi, 4 h

Tällä verkkokurssilla syvennetään ja laajennetaan osallistujien raportointi-osaamista. Kurssilaiset oppivat mm. käyttämään erilaisia kyselytekniikoita, määrittelemään laskentatasoja, hyödyntämään funktioita monipuolisesti ja tekemään ehdollisia muuttujia.
-> Lisätiedot

BOX315: BO 4.0 Dashboards: Core and Connectivity, 13 h

Tällä verkkokurssilla tutustutaan ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin. Kurssilaiset oppivat mm. havainnollistamaan tietoja monipuolisesti, tekemään vuorovaikutteisia ja dynaamisia esityksiä erilaisiin tietolähteisiin tallennetuista tiedoista, muotoilemaan esityksiä ja julkaisemaan niitä eri tavoin.
-> Lisätiedot

BOF385: SAP Financial Consolidation: Administration Tasks, 4 hour

Tämä verkkokurssi antaa sinulle yleiskuvan sovelluksen hallinnointiin liittyvistä ylläpitotehtävistä.
-> Additional information

BPC030: Introduction to SAP Business Objects Planning and Consolidation, 3 hour

Work with the SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Excel, Word, PowerPoint and Web interfaces
-> Additional information