Luokkakoulutukset

Microsoft Business Intelligence Workshop, 1 pv

Workshopissa tutustutaan Microsoftin Business Intelligence –työkaluihin sekä BI-sisällön julkaisemiseen Sharepoint-ympäristössä.
Kurssia järjestetään asiakaskohtaisesti. 

Kouluttajina toimivat sekä Affecton että Onsightin asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Microsoft self-service BI workshop, 1 pv

Kurssilla tutustutaan käytännön harjoittelun avulla Microsoftin itsepalvelu BI (self-service BI) -välineisiin, niiden ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Kurssilaiset oppivat rakentamaan PowerPivot tietomallin Office Excelillä, jakamaan sen SharePointissa, käyttämään tietomallia sekä Excel- että Power View -välineillä. Kurssilla tehtävät harjoitukset tehdään lähtökohtaisesti viimeisimmillä Office 2013 ja SharePoint 2013 -välineillä, mutta opitut asiat ovat hyvin sovellettavissa myös Office Excel 2010 ja SharePoint 2010 -versioiden kanssa.

Kouluttajina toimivat sekä Affecton että Onsightin asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Microsoft Excel 2010 -raportoinnin peruskurssi, 1 pv

Kurssilla tutustutaan Excel 2010:n raportointi-ominaisuuksiin. Kurssilaiset oppivat hakemaan tietoa SQL Serverin OLAP-kuutiosta, tekemään pivot-taulukoita ja -kaavioita, muokkaamaan niitä monipuolisesti ja julkaisemaan niitä SharePoint-sivustolle.

Kouluttajina toimivat sekä Affecton että Onsightin asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Microsoft SharePoint 2013 sisällöntuottajille, 1 pv

SharePoint on Microsoftin kehittämä alusta tiedon jakamiseen ja käsittelyyn organisaation sisällä ja verkossa. Se sopii web-pohjaiseksi portaalijärjestelmäksi niin organisaation intranet, extranet tai jopa internet-käyttöön. Sharepoint voi parhaimmillaan korvata yrityksen Y-levyn asiakirjahallintajärjestelmänä ja sekä toimia ryhmätyön keskuksena.

Sisällöntuottajan on helppo luoda ryhmien ja projektien käyttöön sivustoja, joihin voidaan määritellä erilaisia osia ja ominaisuuksia.

Kurssin jälkeen kurssilainen ymmärtää SharePoint-sisällöntuottamisen peruskäsitteet ja osaa tuottaa ja hallinnoida itsenäisesti erilaisia sisältö- ja ominaisuustyyppejä.

Kouluttajina toimivat Affecton asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Microsoft Azure IaaS: IT-ammattilaisille ja arkkitehdeille, 2 pv

Tällä kurssilla tutustutaan kattavasti ja “hands on” Microsoft Azure IaaS-palveluiden mahdollisuuksiin, käyttöönottoon, suunnitteluun ja hallintaan. Kurssin tavoitteena on käydä syvällisesti läpi virtualisointipalvelut, storage, verkot ja integraatiomahdollisuudet.

Kouluttajina toimivat Onsightin asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Microsoft Power Query - tiedon lataaminen Exceliin, 1 pv

Power Queryllä saat helposti datan raportoitavaan muotoon. Voit automatisoida tiedon lataamisen, muokkaamisen ja muuntamisen käyttämättä makroja. Väline on helppokäyttöinen ja Power Queryn latausvaiheita on huomattavasti helpompi ylläpitää kuin VBA:lla toteutettuja muokkaustoimenpiteitä. Power Query on ilmainen ja sen voi ladata Excel 2010 ja 2013 Professional Plus, ProPlus ja Standalone -versioihin.

Kouluttajina toimivat Onsightin asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Microsoft Self-Service BI Workshop, 2 pv

Tämän 2-päiväisen workshopin ensisijaisena tavoitteena on perehdyttää osallistujat Microsoftin Excel BI self-service -välineiden tarjoamiin uusiin raportointi- ja analysointimahdollisuuksiin. Lisäksi Workshopissa tutustutaan raporttien jakeluun sekä SharePoint 2013 on-premises että Power BI for Office 365 -ympäristöissä.

Kouluttajina toimivat Onsightin asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Microsoft MOC 20346 Managing Office 365 Identities and Services, 3 pv

Kurssin tavoitteena on käydä syvällisesti läpi Office 365 -palveluiden käyttäjien hallinta (dirsync/federointi), Exchange Onlinen suunnittelu/käyttöönotto, Lync Online sekä SharePoint Online. Kurssi valmentaa MCSA Office 365 -sertifiointiin.

Kouluttajina toimivat Onsightin asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Microsoft MOC 20410+20411 Windows Server 2012 R2 Hallinta ja ylläpito, 4 pv

Kurssilla saat käytännön kokemusta Windows Server 2012 (R2) ylläpidosta ja hallinnasta. Tämän kurssi on osa MCSA: Windows Server 2012 -tutkinnon vaatimuksia.

Kouluttajina toimivat Onsightin asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Microsoft MOC 20461 Querying Microsoft SQL Server 2012/2014, 4 pv

Tämä kurssi soveltuu hyvin aloituskurssiksi tietokantamaailmaan. Kurssi valmentaa testiin: 70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012/2014.

Kouluttajina toimivat Onsightin asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Microsoft MOC 20462 Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, 4 pv

Tällä neljän päivän kurssilla käydään läpi Microsoft SQL Server 2012/2014 tuotteen hallinta. Kurssi valmentaa myös suoraan Microsoftin testiin 70-462 (Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases). Kurssi soveltuu myös 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases -sertifiointitestiin valmistautumiseen.

Kouluttajina toimivat Onsightin asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Microsoft MOC 20463 Implementing a Data Warehouse with SQL Server 2012/2014, 3 pv

Kurssi valmentaa testiin 70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014 ja on osa SQL Server MCSA-koulutuskokonaisuutta.

Kouluttajina toimivat Onsightin asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Microsoft MOC 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions, 3 pv

Microsoft Azure tarjoaa paljon uusia palveluita, liikkuvia osia ja mahdollisuuksia yritysten infrastruktuuritarpeisiin.. Tämä kurssi on suunniteltu tarjoamaan kattava läpileikkaus Microsoft Azuren tärkeimmistä infra-ominaisuuksista. Lisäksi kurssi toimii opintomateriaalina valmentaen sertifiointitestiin 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.

Kouluttajina toimivat Onsightin asiantuntijakouluttajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen