Karttakeskus: Location Intelligence -koulutukset

MapInfo-koulutukset

Karttakeskus toi MapInfo-ohjelmistot ensimmäisenä Suomeen ja on toiminut jo vuodesta 1989 lähtien Pitney Bowes Software:n (PBS) kumppanina. Olemme tarjonneet myös MapInfo-ohjelmistoihin liittyviä koulutus-, konsultointi- ja tukipalveluita yli 20 vuoden ajan.

Lisätietoja Academyn kurssikalenterista tai Karttakeskuksen sivuilta  www.karttakeskus.fi

  

MapInfo Professional -peruskurssi

Kurssilla tutustutaan ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin ja digitaalisiin kartta-aineistoihin. Kurssilaiset oppivat mm. tekemään monitasoisia karttoja, muokkaamaan karttojen esitystapaa monipuolisesti, paikantamaan kohteita osoitteen ja koordinaattien avulla, havainnollistamaan tietoja teemakarttojen avulla ja linkittämään Excel-taulukossa olevat tiedot kartta-aineistoon.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti aloitteleville MapInfo Professional –ohjelmiston käyttäjille, mutta myös vanhempia ohjelmistoversioita käyttäneille henkilöille, jotka haluavat tutustua ohjelmiston uusimpiin ominaisuuksiin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 

MapInfo Professional -jatkokurssi: paikkatietojen analysointi

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan osallistujien osaamista paikkatietojen analysoinnissa. Kurssilaiset oppivat mm. tekemään monipuolisia SQL-kyselyitä, suunnittelemaan aluejakoja vuorovaikutteisesti, luomaan erilaisia vaikutusalueita, laskemaan leikkaus-alueiden ominaisuustietoja, etsimään kohteita pienimmän etäisyyden perusteella ja esittämään analyysien tuloksia Crystal Reports -raporteilla.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka analysoivat paikkatietoja MapInfo Professional –ohjelmistolla.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 

MapInfo Professional -jatkokurssi: kartta-aineistojen käsittely

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan osallistujien osaamista kartta-aineistojen ja -kohteiden käsittelyssä. Kurssilaiset oppivat mm. sitomaan karttakuvan maapallon pintaan, luomaan vektorimuotoisia ja yhdistelemään rasterimuotoisia kartta-aineistoja, muokkaamaan karttakohteita MapCAD-työkalujen avulla sekä hyödyntämään MapBasic-ikkunaa karttakohteiden ominaisuustietojen päivityksessä.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka luovat ja ylläpitävät kartta-aineistoja MapInfo Professional –ohjelmistolla.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

  

QGIS:n perusteet ja avoimet paikkatietoaineistot

Kurssilla tutustutaan QGIS -paikkatieto-ohjelmiston keskeisimpiin toimintoihin, lisäosiin sekä avointen paikkatieto-aineistojen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Kurssilaiset oppivat mm. visualisoimaan paikkatietoaineistoja monipuolisesti, lukemaan avoimia paikkatietoaineistoja rajapinnoista, yhdistelemään paikkatieto-aineistoja toisiinsa, tekemään yksinkertaisia paikkatietoanalyyseja, laajentamaan QGIS:in toiminnallisuutta lisäosien avulla, tekemään koordinaatistomuunnoksia ja tulostamaan karttoja painokelpoisiksi kuva- / pdf-tiedostoiksi.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille QGIS-käyttäjille. Kurssille osallistuvien aikaisempi kokemus muista paikkatieto-ohjelmista ei ole välttämätöntä, sillä kurssin alussa pidetään lyhyt johdanto paikkatietojen perusteisiin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

  

Carto:n perusteet ja avoimet paikkatietoaineistot

Kurssilla tutustutaan selainpohjaisen Carto-sovelluksen toimintoihin sekä avointen paikkatieto-aineistojen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Kurssilaiset oppivat Cartoa hyödyntäen mm. luomaan selainpohjaisia interaktiivisia karttaesityksiä ja lisäämään niihin widgettejä, julkaisemaan karttaesityksen, visualisoimaan paikkatietoaineistoja, hyödyntämään avoimia paikkatietoaineistoja, yhdistelemään paikkatieto-aineistoja toisiinsa ja tekemään yksinkertaisia paikkatietoanalyyseja.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille Carto-käyttäjille. Kurssille osallistuvien aikaisempi kokemus muista paikkatieto-ohjelmista ei ole välttämätöntä, sillä paikkatiedon perusteet käydään lyhyesti läpi kurssin alussa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

  

Asiakaskohtainen räätälöity koulutus

Räätälöity koulutus voi joko perustua avoimiin kursseihin, tai koulutuksen sisältö voidaan räätälöidä täysin asiakkaan tarpeiden mukaan käyttäen asiakkaan omia aineistoja. Kurssit voidaan järjestää joko meidän tai asiakkaan koulutustiloissa. Autamme mielellämme koulutuksen suunnittelussa siten, että koulutus vastaisi sekä sisällöltään että muodoltaan parhaiten kulloistakin tarvetta.

Lisätietoja Karttakeskuksen räätälöidyistä kursseista:

Koulutuspäällikkö Mira Marno, mira.marno(at)affecto.com